torsdag 27. mars 2014

Signs of Spring

Da er det vår i lufta og Tjelden er kommet :)

Now it is spring in the air and Oyster Catchers has come :)

onsdag 26. mars 2014

mandag 24. mars 2014

KielKiel er en havneby nord i Tyskland med 242 041 innbyggere (2011). Det er hovedstaden og største byen i delstaten Schleswig-Holstein

 Kiel is a city in northern Germany with 242,041 inhabitants (2011). It is the capital and largest city in the state of Schleswig-Holstein


Storebæltbroen er 254 meter høy og gjør dette til Danmarks høyeste punkt. Storebæltsbroen er oppkalt etter sundet som er mellom Fyn og Sjælland.
Forbindelsen består av to broer
Vestbroen som går mellom Fyn og Sprogø og Østbroen som går mellom Sprogø og Sjælland. Total lengde på hele forbindelsen er 13,4 km.
Byggingen av broen startet i 1989, og broforbindelsen ble åpnet i 1998. Jernbanen ble åpnet i 1997.


 Storebeltbroen is 254 meters high and make this Denmark's highest point. Belt is named after the strait which is between Funen and Zealand.
The compound consists of two bridges
West Bridge that runs between Fyn and Sprogø and Østbroen that runs between Sprogø and Zealand. Total length of the joint is 13.4 km.
Construction of the bridge began in 1989, the bridge connection was opened in 1998. The railway was opened in 1997.

tirsdag 18. mars 2014

Sitting duck
 Var en tur på kalvskinnet i dag, hvor jeg overrasker noen ærfugler i lunsjen sin :)

 Was a trip on Kalvskinnet today, where I surprised some eider ducks in their lunch :)Ikke alle plantene her er like myke.

Not all the plants here are equally soft

søndag 16. mars 2014

Fresh air

Etter noen uker med ymse væslag, blei det endelig godt utevær :) Øverst ser vi skorvetinden i hvitt. Bildene er tatt fra opdalskjosen

 After a few weeks with various type of weather, it was finally good weather :) At the top we see Skorvetinden in white. The images are taken from Opdalskjosen


søndag 2. mars 2014

At the beach


Lørdag gikk vi til Nova strand en tur. Det var spessielt med isdekket vann, men ingen sne på stranda :) Første gang jeg er på en sandstrand med ispigger på føttene.

Saturday we went to Nova Beach. It was odd with ice cover water, but no snow at the beach :) First time I'm on a sandy beach with ice spikes on the feet.